Tranzacții Real Estate și M&A

Înțelegem ce este necesar pentru perfectarea cu success a unei tranzacții și acționăm întotdeauna pentru ca așteptările cienților să fie satisfăcute. Pe baza informațiilor despre activitatea derulată și acordând atenție particularităților pe care tranzacția le prezintă, identificăm aspectele care trebuie să fie reglementate prin contract, precum și reparațiile posibile în caz de încălcare a obligațiilor celeilalte părți. Obiectivul nostru este acela de a avea întotdeauna o abordare realistă, flexibilă și pragmatică, care să permit finalizarea negocierilor cu asigurarea celei mai bune protecții juridice pentru interesele clientului.

Serviciile noastre includ:

l

Structurarea tranzacției (evaluarea și validarea din punct de vedere juridic a variantelor posibile, optimizarea anumitor aspecte atunci când este este cazul)

l

Pregătirea documentației pre-contractuale (scrisori de intenție, notificări ale ofertei etc.)

l

Realizarea analizei due diligence

l

Redactarea sau revizuirea contractelor

l

Asistență în negocieri

l

Asistență la semnare (verificarea împuternicirilor pentru semnatari, a schimbului de documente etc.)

l

Monitorizarea post-semnare și/sau asistență pentru implementarea tranzacției

Proiecte relevante

O selecție a proiectelor relevante în care am fost implicați:

Asistarea unui investitor strain în cursul înstrăinării participației sale dintr-o societate comercială română cu acționariat ostil.
Supervizarea transferului de părți sociale între subsidiarele din România conform acordului dintre societățile-mamă, entități străine.
Asistarea unui investitor important în preluarea unui bun imobiliar dat în plată în contul datoriilor.
Consilierea unui investitor important pentru vânzarea participației sale din cadrul unui fond închis de investitiții ce deține un vast proiect imobiliar.
Asigurarea consultanței juridice pentru achiziționarea acțiunilor deținute de un acționar pe calea retragerii din societate.
Asistarea unui mare fond de investiții strain în etapa verificărilor due diligence și în etapa tranzacției pentru proprietăți imobiliare cumulând peste 500.000 mp.
Asistarea unui grup de persoane fizice, după vânzarea societății cu activități în domeniul IT, pentru renegocierea termenilor contractuali și stabilirea unor noi condiții de plată în urma depășirii de către cumpărător a scadenței pentru mai multe tranșe din preț.

Aveți nevoie de consultanța?