Litigii și insolvență

Pentru cei implicați într-un litigiu, fie ca reclamant fie ca pârât, suntem pregătiți să identificăm cea mai bună variantă de soluționare a disputei juridice.

Acoperim toate tipurile principale de litigii cu care se poate confrunta o persoană juridică sau o persoană fizică:

l

Răspundere contractuală sau delictuală

l

Litigii cu privire la proprietăți imobiliare

l

Litigii bancare sau cu alte instituții financiare

l

Recuperare de debite sau active

l

Proceduri de insolvență

l

Litigii de muncă

l

Contencios administrativ și litigii fiscale

l

Litigii în materia dreptului societar

l

Litigii în materia dreptului transporturilor

l

Incălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală

l

Culpă profesională, malpraxis

l

Aspectele civile ale proceselor penale (în special “white-collar crime” și evaziune fiscală)

Acoperim toate etapele unui litigiu:

l

Analiza aspectelor juridice și stabilirea strategiei

l

Redactarea tuturor documentelor prevăzute de procedura litigioasă (cererea de chemare în judecată, cererea reconvențională, întâmpinarea, cereri incidentale, concluzii scrise etc.)

l

Administrarea probelor

l

Reprezentare în instanță

l

Asistență în procedurile alternative de soluționare a disputelor (mediere, tranzacții extra-judiciare etc.)

l

Punerea în executare a hotărârilor judecătorești sau contestații la executare împotriva executărilor nelegale

Cazuistică relevantă

O selecție a rezultatelor obținute în spețele relevante în care am fost implicați:

Apărarea cu succes a intereselor unui dezvoltator imobiliar într-o serie de acțiuni îndreptate împotriva uneia din investițiile sale majore (anulare contracte de vânzare-cumpărare, suspendare autorizație de construire, anulare plan de urbanism zonal).
Respingerea acțiunii în atragerea răspunderii administratorului pentru datoriile de mare valoare ale unei societăți în insolvență.
Respingerea acțiunii intentate de acționari împotriva fostului administrator, pentru modul în care a fost gestionată subsidiara din străinatate a unei societăți românești.
Apărarea cu succes a proprietarului navei împotriva amenzilor aplicate de Paza de Coastă pentru pretinse acte nelegale comise de membrii echipajului pe teritoriul României.
Apărarea cu succes a fostului proprietar confruntat cu o acțiune în garanție pentru evicțiune, ca urmare a revendicării terenului de la actualul proprietar.
Re-expertizarea pe cale judiciară a actelor medicale după emiterea unei decizii de malpraxis de către DSP și respingerea pretențiilor civile formulate împotriva personalului medical.
Obținerea hotărârilor judecătorești care confirmă dreptul unor persoane fizice la măsurile reparatorii prevăzute de Legea 10/2001 și obligarea autorităților să emită deciziile aferente
Admiterea în procedura insolvenței a unei declarații de creanță cu o valoare extrem de ridicată, după respingerea ei inițială datorită greșitei aplicări a legislației privind biletele la ordin.
Anularea executării silite împotriva unei persoane fizice care a avalizat un bilet la ordin cu o valoare foarte mare.

Aveți nevoie de consultanța?