Drept societar și comercial

O activitate comercială de succes necesită suportul constant din partea unei echipe juridice. Obiectivul nostru este să asigurăm consultanța de care companiile au nevoie pentru a se conforma cerintelor legale sau pentru a da forma juridică optima operațiunilor lor economice. Fie că este vorba despre o schimbare în structura societară sau de perspectiva încheierii unui contract important, investim timpul, energia și cunoștințele în măsura necesară, pentru a câștiga și menține încrederea partenerilor noștri.

În materia dreptului societar, serviciile noastre includ:

l

Consultanță generală;

l

Înființarea de societăți comerciale sau entități non-profit;

l

Înregistrarea la Registrul Comerțului a oricăror modificări în structura societății (schimbarea sediului, desciderea de noi puncte de lucru, schimbarea administratorilor etc.);

l

Majorări sau diminuări de capital;

l

Fuziuni sau divizări;

l

Lichidări voluntare;

l

Modificarea actelor constitutive în concordanță cu înțelegrile dintre asociați/acționari;

l

Asigurarea suportului din punct de vedere juridic pentru organizarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor.

Serviciile noastre în materia dreptului comercial acoperă:

l

Consultanță juridică cu privire la diverse operațiuni economice;

l

Structurarea bazei contractuale (analiza înțelegerilor comerciale și determinarea structurii optime din punct de vedere juridic);

l

Asistență la încheierea contractelor de asociere sau de parteneriat;

l

Validarea din punct de vedere legal a procedurilor de lucru cu clienții sau alți parteneri contractuali;

l

Evaluarea gradului de conformare la anumite cerințe legale specific domeniului de activitate;

l

Evaluarea riscului juridic asociat anumitor operațiuni.

Aveți nevoie de consultanța?